www.nettilukio.fi

Psykologian tehtävät - syksy 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 9. 1996 REAALIKOE


1. Vertaile kontrolloitua koetta ja kenttätutkimusta psykologisen tiedon saatavuuden kannalta.

2. Miten tyttöjen ja poikien kehitys eroaa toisistaan? Mitä erilaisia selityksiä psykologinen tutkimus tarjoaa näille eroille?

3. Miksi monet koululaiset suosivat pinnallista yksityiskohtien mieleenpainamista oppimisstrategiana?

4. Kuinka toiminnan säätelyyn liittyvien fysiologisten järjestelmien - keskushermoston, autonomisen hermoston ja sisäerityksen - päällekkäiset tehtävät poikkeavat toisistaan?

5. Miten psykologian opiskelu voi auttaa lukiolaista ylläpitämään mielenterveyttään?

6. Miksi tunteiden tieteellinen tutkimus on vaikeata? Esitä myös ratkaisuja kuvaamiisi ongelmiin.

7. Monella esikouluikäisellä lapsella (n. 15 - 20 %:lla ikäluokasta) on kouluvalmiutta ajatellen ongelmia hieno- ja karkeamotoriikan, näönvaraisen hahmottamisen, puheen ymmärtämisen tai muiden kognitiivisten toimintojen hallinnassa. Miten nämä ongelmat tulisi ottaa huomioon kunnallisen päivähoidon kehittämisessä?

8. Viime vuosina markkinoille on tullut uusia masennuslääkkeitä, joiden soveltuvuudesta erilaisten psyykkisten häiriöiden hoitoon käydään jatkuvaa keskustelua. Monet asiantuntijat - niin psykiatrit kuin kliiniset psykologit - ovat sitä mieltä, että onnellisuuspillerin lisäksi tarvitaan psykoterapiaa. Pohdi psykoterapian ja lääkehoidon merkitystä psyykkisten ongelmien hoidossa.

9. Henkilökohtaisesti sisäistettyä moraalia on kutsuttu ihmisen psykologiseksi selkärangaksi. Mistä syistä eri yksilöille muodostuu hyvin erilaisia moraalisia näkemyksiä?

+10. Sigmund Freud määritteli mielenterveyden kykynä työhön ja kykynä rakkauteen. Arvioi Freudin määritelmää sekä normaalin toiminnan että psyykkisten häiriöiden näkökulmasta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99