www.nettilukio.fi

Filosofian tehtävät - syksy 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 9. 1996 REAALIKOE


1. Kohtuullisuus hyveenä

2. Edistys historian johtolankana Karl Marxin filosofiassa

3. Pohdi filosofisesti järkevän ajattelun ja toiminnan luonnetta.

4. Ontologinen todistus jumalan olemassaolosta

5. Syllogistinen päättely ja sen pätevä käyttö

+6. Immanuel Kant (1724 - 1804) esitti teoksessaan Ikuiseen rauhaan ajatuksen kansakuntien liitosta. Yhdistyneitten Kansakuntien perusperiaate muistuttaa Kantin ajatusta. Pohdi, onko maailmanrauha riittävä perusta sille, että kansallisvaltioiden pitäisi luovuttaa osa itsemääräämisoikeuttaan maailmanhallitukselle.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99