www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - syksy 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 1995 REAALIKOE


Psykologia (kysymykset 4 - 10 ja 11 B)
ja filosofia (kysymykset 1- 3 ja 11 A)


1. Köyhyyttä pidetään maailmanlaajuisena ongelmana. Tarkastele kysymystä köyhyydestä filosofisen etiikan kannalta.

2. Filosofia ajattelun ja keskustelun taitona

3. Platon (427 - 347 eKr.) kirjoittaa Menon-dialogissaan:

"MENON: Hyvä on . Mutta mitä sinä tarkoitat sillä, että me emme opi, vaan se mitä kutsumme oppimiseksi, onkin mieleen palauttamista? Voitko opettaa minulle yksityiskohtaisemmin, mitä se merkitsee?
SOKRATES: Sanoinhan jo äsken, että olet aika lurjus, Menon. Pyydät minua opettamaan, vaikka juuri olet sanonut, ettei ole oppimista, vaan ainoastaan mieleenpalauttamista. Yrität saada minut oikopäätä puhumaan itseni pussiin."


Edellä esitettyä käsitystä kutsutaan anamnesis-teoriaksi, jonka mukaan siis tieto on asioiden muistiin palauttamista. Arvioi teorian uskottavuutta.

4. Miten oppimisteoriaa voidaan käyttää lemmikkieläinten kasvatuksessa?

5. Nuoruusiän kehitys voi olla myrskyinen tai tasainen. Pohdi yksilöllisiä haasteita nuoruusiän haasteiden kohtaamisessa psykologian tietämykseesi nojautuen.

6. Mitä psykologia kertoo meille ihmisen tietoisuudesta?

7. Hypotalamuksen tehtävät ja merkitys

8. Valaise esimerkein kognitiivisten teorioiden toimintatapoja ja arvioi näiden terapioiden merkitystä.

9. Millä perusteilla ensiluokkalainen, 9-luokkalainen ja lukiolainen arvioivat opettajiaan? Suunnittele aiheesta tutkimus ja anna sille sopivaksi katsomasi otsikko.

10. Rakastuminen on monitasoinen ilmiö. Pohdi rakastumista psykologian eri osa-alueiden kannalta.

+11. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Inhimillinen tieto koostuu olennaisesti havainnoista ja päättelystä. Millä tavalla toisaalta kokemusperäinen ja toisaalta järkiperäinen (päättelyn kautta hankittu) aineisto suhtautuvat toisiinsa a) matematiikassa, b) biologiassa, c) historiassa?

B) Koulukiusaaminen uhrin, kiusaajan ja kouluyhteisön näkökulmasta

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99