www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - syksy 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 9. 1993 REAALIKOE


Psykologia (kysymykset 4 - 10 ja 11 B)
ja filosofia (kysymykset 1- 3 ja 11 A)


1. Mikä on arvojen ja tosiasioiden ero?

2. Kuinka tiede kehittyy? Tämä on eräs tieteen filosofian keskeisistä ongelmista. Selitä esimerkiksi Thomas S. Kuhnin tai valintasi mukaan jotakin muuta tieteen kehitystä selittävää teoriaa.

3. Rene Descartesin (1596 - 1650) varman tiedon saavuttamisen menetelmä

4. Kognitiivinen oppiminen koulussa

5. Tarkastele koululuokan sosiaalipsykologiaa eri näkökulmista.

6. Havaintotoimintojen keskeiset piirteet

7. Sosiaalisen ympäristön merkitys erilaisten motiivien kehitykselle

8. Tämän vuosisadan aikana on tapahtunut siirtymä neuroottisista häiriöistä vakavampiin häiriöihin kuten narsistisiin ja rajatilatasoisiin häiriöihin. Miten tämä siirtymä voitaisiin selittää?

9. Kotikuntasi kouluvirasto järjestää lukiolaisille kampanjan tupakoimattomuuden puolesta. Miten tutkisit kampanjan tuloksellisuutta?

10. Voiko ihminen hallita omia tunteitaan? Pohdi kysymystä psykologian tutkimusten valossa.

+11. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Edellyttääkö yksilön toiminnan eettinen arviointi, että hänen tahtonsa on vapaa? Pohdi myönteistä ja kielteistä vastausta.

B) Nuorten työllisyys- ja koulutustilanne on huonontunut merkittävästi Suomessa viime vuosina. Minkälaisia psykologisia haasteita tämä merkitsee nykynuorille?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99