www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - syksy 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 16. 9. 1992 REAALIKOE


Psykologia (kysymykset 4 - 10 ja 11 b)
ja filosofia (kysymykset 1- 3 ja 11 a)


1. Onko olemassa jotain sellaista, mikä on vain ihmiselle ominaista?

2. Dualismi metafysiikan ongelmana

3. Esittele Wittgensteinin filosofian keskeiset periaatteet.

4. Anna esimerkkejä sovelluksista, joita psykologian erilaiset ihmiskuvat tarjoavat arkielämän ongelmiin.

5. Esioperationaalinen vaihe lapsen kognitiivisessa kehityksessä

6. Sensoriset muistit ja niiden asema tiedonkäsittelyssä

7. Aivojen aktivaatiotason säätely ja sen ilmeneminen toiminnassa

8. Vertaile kahta erilaista näkemystä persoonallisuudesta.

9. Takistoskooppi on laite, jolla tutkitaan ärsykkeiden tunnistamista. Sillä voidaan näyttää sanoja tai kuvia esitysaikaa vaihdellen. Esitä kaksi erilaista tutkimusongelmaa, joita voit tutkia takistoskoopilla. Esitä myös kokeen toteuttamissuunnitelma.

10. Kuinka näkemys ihmisestä kognitiivisena olentona on vaikuttanut psykologian eri osa-alueilla?

+11. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)

a) Dialektiikan eri merkityksiä filosofian historiassa

b) Persoonallisuuden muovautuminen nuoruusiässä

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99