www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - syksy 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 9. 1991 REAALIKOE


1. Mitä arvot ovat?

2. Erittele seuraavien väitteiden luonnetta:
Kolmion kulmien summa on 180°.
Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.
Miten näiden väitteiden totuutta selvitetään?

3. Mitä Aristoteles tarkoitti hyveillä?

4. Mitä on oppiminen?

5. Kodin merkitys lapsen kehitykselle ennen kouluikää

6. Miten työmuisti (lyhytkestoinen muisti) toimii?

7. Homeostaattisten motiivien säätely

8. Vertaile kahta psykoterapian suuntausta ja arvioi niiden käyttökelpoisuutta suoritusahdistuksen lieventämisessä.

9. Suunnittele sosiaalipsykologinen koeasetelma, jolla voidaan tutkia ryhmän vaikutusta nuorten asenteisiin. Arvioi tulosten yhdistämismahdollisuuksia arkielämän tilanteisiin.

10. Millä motivaatiotekijöillä voidaan selittää urheilun harrastamista?

+11. Vaihtoehtoisesti a) tai b)
a) Tieteiden jaottelu ja sen perusteet
b) Persoonallisuus psykologian tutkimuskohteena

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99