www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - syksy 1989


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 1989 REAALIKOE


1. Populismi yhteiskunnallisena katsomuksena

2. Millaisia lainmukaisuuksia esiintyy tieteiden kehityksessä?

3. Oppimisen määrittelyn ongelmia

4. Miksi asenteita on vaikea muuttaa kampanjoilla?

5. Miten tietoa etsitään säilömuistista?

6. Miten emootioita voidaan mitata?

7. Kognitiivinen näkemys persoonallisuudesta

8. Mitä tarpeita kuntoliikunta voi tyydyttää?

9. Suunnittele tutkimus, jolla selvitetään, onko koulun kerhotoimintaan osallistumisella yhteyttä koulumenestykseen peruskoulun yläasteella. Pohdi myös, miten tuloksia voidaan käyttää hyväksi?

+10. Mielikuvitus, luovuus ja mielenterveys

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99