www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - syksy 1988


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 9. 1988 REAALIKOE


1. Tahdonvapaus filosofian tutkimusongelmana

2. Tieteen ja yhteiskunnallisen kehityksen riippuvuudet filosofian näkökannalta

3. Aikuistumisen psykologisia tuntomerkkejä

4. Viestinnän vaikutusmekanismeja

5. Ns. susilasten mahdollisuudet kielen omaksumiseen

6. Motoristen taitojen hermostollinen ohjaus

7. Mitä keinoja on "minän" puolustamiseen ajokorttia tavoittelevalla nuorella, joka on hylätty ajokokeessa?

8. Psykosomaattiset häiriöt eri ikäkausina

9. Suunnittele tutkimus, jolla selvitetään, onko psykologisista testeistä hyötyä yritysten johtohenkilöitä valittaessa.

10. Mielenterveyden yksilölliset ja yhteisölliset ehdot

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99