www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - syksy 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 9. 1986 REAALIKOE


1. Elämän mielekkyys filosofian ongelmana

2. Fenomenologinen tieteen filosofia

3. Psykologisen testauksen periaatteita ja käytäntöä

4. Miksi lapsi saa uhmakohtauksia?

5. Ajattelun ja kielen yhteyksiä

6. Motiivien ristiriitatilanteet

7. Symbioosi ja sen merkitys persoonallisuuden kehitykselle

8. Laadi reaaliaineiden opiskeluohjeet lukioon aikoville

9. Miten tutkisit leikkien merkitystä lapsen sosialisaatiolle?

+ 10. Vanhenemiseen liittyvät neutraaliset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99