YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      17.9.2003
REAALIKOE

V PSYKOLOGIA

 1. Miten psykologista tietoa voidaan soveltaa ammatinvalinnassa?
 2. Vauvan kiintymyssuhteen muodostuminen ja sen vaikutus hänen toimintaansa
 3. Miten nuoret muodostavat mielikuvia toisista ihmisistä?
 4. Värien havaitseminen
 5. EEG:n käyttö psykologisen tiedon hankinnassa
 6. Netissä surffailun motivaatioperusta
 7. Miksi on erilaisia psykoterapian muotoja?
 8. Lukutaidon kehitystä mittaavaan pitkittäistutkimukseen osallistui 69 oppilasta. Lukutaitoa mitattiin koulumenestyksen lisäksi erityisillä luetun ymmärtämistä mittaavilla testeillä. Oppilaat jaettiin kahdeksannella luokalla mitatun lukutestin (Lindeman, 2000) perusteella heikkoihin, keskitasoisiin ja taitaviin lukijoihin. Kuvio esittää lukutaidon ryhmien äidinkielen ja matematiikan arvosanat kolmannella, kuudennella ja kahdeksannella luokalla.

  Heikkojen (n=12), keskitasoisten (n=42) ja taitavien (n=15) lukijoiden koulumenestys kolmannella, kuudennella ja kahdeksannella luokalla (Lepola, Vauras & Poskiparta, 2002)

  Miten tulkitset kuvion?

 9. Lyhyt- ja pitkäkestoinen työttömyys aikuisen kehitykseen vaikuttavana tekijänä

+10.Asiantuntemuksella tarkoitetaan kokemuksessa syntynyttä taitoa ratkaista tehokkaasti ongelmia jollakin tehtävä- tai toiminta-alueella. Esitä psykologiantietojesi pohjalta, miten asiantuntemus muodostuu.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix