YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      17.9.2003
REAALIKOE

IV FILOSOFIA

 1. Mistä moraalia koskevat käsityksemme ovat peräisin? Kuvaa moraalin syntyä ja vertaile vähintään kahden eri moraalilähteen pätevyyttä filosofiselta kannalta.
 2. Millä perustein voimme luottaa nykyaikaisen luonnontieteen tuloksiin?
 3. Liberalistisen etiikan mukaan ihminen on vapaa toimimaan kuten haluaa, kunhan hän ei riko tiettyjä rajoja. Määrittele, mitkä periaatteet rajoittavat ihmisen toimintavapautta liberalistisen etiikan mukaan.
 4. Filosofisen ontologian tutkimuskohteena on se, mitä maailmassa on. Tästä on olemassa monia eri teorioita. Yksi mahdollinen teoria on faktaontologia, jota kannatti esimerkiksi Ludwig Wittgenstein teoksessaan Tractatus Logico-Philosophicus 1921 (suom. Heikki Nyman 1970). Wittgenstein sanoi:
  1.1. Maailma on tosiseikkojen, ei olioiden kokonaisuus.
  1.2. Maailma jakautuu tosiseikkoihin.
  Esittele vertaillen kaksi eri teoriaa maailman rakennusaineksista.

 5. Liisalla ja Matilla on yhteinen opiskelutoveri, josta kumpikaan ei pidä. Liisa kirjoittaa tästä toverista häpäisevän kirjoituksen nettiin. Matti tietää, että kirjoitus on perätön. Koska Matti ei pidä opiskelutoveristaan, hän ei tee mitään oikaistakseen Liisan väitteet. Kun pohditaan moraalista vastuukysymystä, kumpi on tuomittavampaa, Liisan vai Matin toiminta? Perustele näkemyksesi.

+ 6.Sanotaan, että nykyaikana aseellisilla konflikteilla on taipumus lisääntyä kaikkialla maailmassa. Ne eivät siis näytä vähenevän, mutta ne muuttavat luonnettaan. (Lähde: Exploring Humanitarian Law, International committee of the Red Cross 2002) Pohdi, kuinka erilaisten konfliktien osapuolet perustelevat osallistumistaan niihin. Arvioi näitä perusteluita ja niiden oikeutusta filosofisesti.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix