YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      18.9.2002
REAALIKOE

V PSYKOLOGIA

  1. Mitä kaksostutkimukset kertovat psykologialle?
  2. Sisarusten merkitys lapsen kehitykselle
  3. Arvioi sosiaalisen ympäristön vaikutusta yksilön aggressiiviseen käyttäytymiseen.
  4. Eläimillä on todettu monenlaisia kognitiivisia suorituksia. Kuvaa eläinten ongelmanratkaisua ja sen rajoituksia.
  5. Psykosomatiikka käsittelee sellaisia sairauksia, joille psyykkiset toiminnot todennäköisesti altistavat. Selvitä esimerkkien avulla psyykkisten tekijöiden osuutta näissä sairauksissa.
  6. Miten motiivikonfliktit vaikuttavat yksilön toimintaan?
  7. Minkälaisia psykologisia eroja on tyttöjen ja poikien välillä? Mitä seuraamuksia näillä eroilla voisi olla aikuisiässä?
  8. Miten tutkisit luovuutta? Esittele jokin tutkimus.
  9. Miksi monien vanhusten muistisuoritukset heikkenevät iän myötä? Miten näitä ongelmia voitaisiin vähentää?

+10. Sähköisen viestinnän osuus nuorten vapaa-ajan vietossa on lisääntynyt. Pohdi sähköisen viestinnän merkitystä nuorten emotionaaliselle, kognitiiviselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix