YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      18.9.2002
REAALIKOE

IV FILOSOFIA

  1. Miten ihmisoikeuksia voidaan filosofisesti perustella?
  2. Eräässä vaatealan mainosjulkaisussa on otsikko "Se on todellista - huomisen totuus jo tänään". Vastaa kysymykseen "Mitä on olemassa?". Perustele vastauksesi.
  3. Monet filosofit ovat pohtineet ihmisten välistä ystävyyttä. Mihin ystävyyden arvo filosofisesti ja eettisesti perustuu?
  4. Aika ja avaruus filosofisina ongelmina
  5. Poliisi on pidättänyt terrorismista epäillyn henkilön, jonka uskotaan pyrkivän hankkimaan sorretulle kansalleen yleistä huomiota räjäyttämällä yhden paikkakunnan monista kouluista. Ei ole luultavaa, että kaikki koulut saataisiin tyhjennettyä ajoissa. Epäilty ei tunnusta, ja siksi häntä haluttaisiin kuulustella käyttämällä riittävää ruumiillista väkivaltaa. Esittele edellisen moraaliongelman rakenne ja esitä ongelmaan filosofisesti perusteltu ratkaisu.

+6. "Elleivät viime vuosikymmenien keskustelut ole muuta opettaneet, ne ovat ainakin osoittaneet, että järkevyys, rationaalisuus, on paljon moniulotteisempi käsite kuin edistys- ja kehitysuskon täyttämässä länsimaailmassa aikaisemmin tajuttiinkaan."

G. H. von Wright, Tiede ja ihmisjärki, 1987

Esittele 1900-luvun filosofisia koulukuntia ja niiden tärkeimpiä edustajia. Kuvaile koulukuntien välillä esiintyneitä ristiriitoja.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix