www.nettilukio.fi

Psykologian kysymykset - syksy 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 9. 2001 REAALIKOE PSYKOLOGIA


1. Tapaustutkimus psykologian menetelmänä. Arvioi sen käyttökelpoisuutta.

2. Motoriikan kehitys ennen kouluikää

3. Ryhmien väliset konfliktit

4. Vertaile konkreettista ja abstraktia ajattelua.

5. Aktivaatiojärjestelmien vaikutus ihmisen toimintaan

6. Viime vuosina huumeiden käyttö on selvästi kasvanut maassamme ja ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi. Mitkä tekijät johtavat huumeiden käyttöön?

7. Aggression psykologiset säätelykeinot

8. Miten tulkitset kuvion?Aika, jonka 12-18 kuukauden ikäiset lapset koskettivat tai katsoivat äitiään, naispuolista aikuista tai samanikäistä lasta äitien ja lasten tavatessa ensimmäistä kertaa koehuoneessa. Kokonaiskoeaika oli 15 minuuttia. (Lewis, 1975)

9. Miten kulttuuri muokkaa ihmisen psyykkisiä toimintoja? Anna esimerkkejä eri kulttuurien eroista ja samankaltaisuuksista.

+l0. Miten pelot syntyvät, miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan ja miten niitä voidaan hallita?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix