www.nettilukio.fi

Filosofian kysymykset - syksy 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 9. 2001 REAALIKOE FILOSOFIA


1. Moraali sopimuksena

2. John Locke (1632-1704) vertaa tieto-opissaan ihmisen mieltä tyhjään huoneeseen ja tyhjään kirjoitustauluun (lat. tabula rasa). Kuvaa ja arvioi Locken tätä oppia.

3. Vapauttaako tietämättömyys teon tekijän teon seurauksia koskevasta vastuusta?

4. Satunnainen ja välttämätön totuus filosofisina ongelmina

5. "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan; sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään." (Tuomarin ohjeet, Suomen laki I) Onko olemassa eettisesti oikeudenmukaisia menetelmiä päättää oikeasta rikoksen ja rangaistuksen suhteesta?

+6. C. G. E. Mannerheim (1867-1951) oli innokas metsästäjä, ja hän kirjoittaa muistelmissaan saksanhirvenmetsästysretkestään Tirolissa: "Tuollainen muhkea eläin ylhäällä vuoren rinteellä nähtynä oli omiaan panemaan metsästäjän veren kuohumaan, mutta oli parasta valmistautua kohtaamaan monta estettä ja yllätystä ennen kuin saalis oli korjattu." (Muistelmat, osa 1) Urheilumetsästys oli joskus tärkeä osa aristokraattista elämäntapaa. Hyötymetsästystäkin on harjoitettu Suomessa laajasti. Onko metsästys Suomessa yhä hyvä ja hyväksyttävä harrastus? Missä oloissa hyötymetsästys on hyväksyttävää? Esitä filosofisia perusteita puolesta ja vastaan.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix