www.nettilukio.fi

Psykologian kysymykset - syksy 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 2000 REAALIKOE PSYKOLOGIA


1. Kuinka psykoanalyysi on vaikuttanut psykologian kehitykseen?

2. Oidipaalinen ristiriita ja sen vaikutukset persoonallisuuden kehitykseen

3. Kognitiivinen dissonanssi

4. Kuuloaisti valikoi. Perustele väite.

5. Kuvaa hermoimpulssin eteneminen solukalvolla ja synaptisen välityksen päävaiheet.

6. Emootioita on selitetty monella tavalla. Vertaile kahta erilaista tapaa selittää tunteita.

7. Psyykkinen itsesäätely lukiolaisten kehityksessä

8. Miten tutkisit lukiolaisen harrastusten vaikutusta koulumenestykseen? Mitä virhelähteitä on otettava huomioon tuloksia arvioitaessa?

9. Millä tavalla psykologista tietoa voidaan hyödyntää urheiluvalmennuksessa?

+l0. Erilaisuuden hyväksyminen kuuluu yhteiskunnan asettamiin koulutustavoitteisiin. Pohdi erilaisuuden hyväksymisen ongelmaa esimerkkien valossa.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix