www.nettilukio.fi

Filosofian kysymykset - syksy 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 2000 REAALIKOE FILOSOFIA


1. Hyödyn näkökohta teon moraalista hyvyyttä arvioitaessa

2. Selosta, mitä determinismin käsitteellä metafysiikassa tarkoitetaan. Keitä filosofeja voi pitää deterministeinä, ketkä ovat deterministisen metafysiikan tärkeimmät vastustajat?

3. G. W. F. Hegel (1770-1831) kirjoittaa kirjassaan Historian filosofia: "- - maailmanhistoria ei ole muuta kuin vapauden idean kehittymistä." Selvitä Hegelin historiankäsityksen pääpiirteet.

4. Sanotaan, että jos emme kykene kuulemaan yhden jyvän aiheuttamaa ääntä, kun jyvä putoaa laarin pohjalle, emme kykene kuulemaan seuraavaakaan jyvää emmekä sitä seuraavia, joten emme kykene kuulemaan sitäkään, kun 10 000 jyvää putoaa laariin yhtäaikaisesti. Selvitä päättelyn pätevyyttä.

5. "Ihmisymmärrys, kun se kerran on omaksunut jonkin mielipiteen (olkoon se toisilta omaksuttu tai sellainen joka miellyttää omaa itseä), etsii kaikista asioista sille tukea ja yhteensopivuutta." (Francis Bacon, Novum Organum, 1620) Me tulkitsemme ilmiöitä ennakkokäsitystemme kehikossa. Miksi ennakkokäsityksiä tarvitaan? Pohdi, missä vaiheessa ennakkokäsityksemme muuttuu ennakkoluuloksi, joka vaikeuttaa totuuden tietämistä.

+6. Kuinka paljon yhteiskunta saa puuttua lapsen ja nuoren kasvatukseen? Kuinka paljon huoltajat saavat pyrkiä kasvattamaan omaa lastaan haluamaansa suuntaan? Mikä on lapsen ja nuoren etu? Kuka sen voi määritellä? Pohdi näitä ongelmia yksilön oikeuksiin liittyvänä filosofisena kysymyksenä, johon annettavat vastaukset perustuvat tunnettuihin yhteiskuntafilosofisiin ja kasvatusfilosofisiin teorioihin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix