www.nettilukio.fi

Psykologian tehtävät - kevät 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 3. 1999 REAALIKOE PSYKOLOGIA


1. Vahvistaminen oppimisessa. Anna myös esimerkkejä vahvisteiden vaikutuksista .

2. Varhaiset ihmissuhteet yksilön sosiaalisessa kehityksessä

3. Valta ja vallankäyttö ihmisen vuorovaikutuksessa

4. Mitä hyötyä on unohtamisesta?

5. Ravinnon tarpeen fysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen säätely

6. Piirreteoriat persoonallisuuden kuvauksessa

7. Yli 60 % kaikista alle 45-vuotiaiden työttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyden häiriöiden vuoksi; yleisin syy on masennus. Miten masennusta voidaan hoitaa?

8. "Terveysneuvonnan tarkoituksena on, että nuoret ymmärtäisivät elämäntapojensa terveysvaikutukset, jotta he voisivat tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä ja valintoja" (teoksesta Sairauksien ehkäisy, Duodecim 1998). Miten neuvonnassa on onnistuttu alla olevien tulosten perusteella? Mitkä psykologiset tekijät selittävät tuloksia?9. "Koetehtävät olivat outoja. En osannut vastata niihin, vaikka hallitsen oppimäärän hyvin." Mitä tämä koululaisen toteamus kertoo hänen opiskelutavoistaan ja persoonallisuudestaan?

+10. Esittele sukupuolen, iän, etnisyyden ja perimän vaikutuksia lahjakkuuden mittauksissa saatuihin tuloksiin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99