www.nettilukio.fi

Filosofian tehtävät - kevät 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 3. 1999 REAALIKOE FILOSOFIA


1. Useat filosofit erottavat arvot ja tosiasiat. Mikä filosofinen ongelma liittyy tähän erotteluun?

2. Aristoteleen teoria syistä on kuuluisa filosofian historiassa. Esittele se ja vertaa sitä lyhyesti oman vuosisatamme tieteelliseen käsitykseen.

3. Näin kirjoitti professori R Dawkins Free Inquiry -lehdessä 1998: "On sanottu, että vaikka tiede pystyy vastaamaan moniin kysymyksiimme, se ei pysty vastaamaan niihin kaikkiin. Mutta virhe on päätellä, että koska tiede ei pysty vastaamaan, jokin muu oppi pystyy." Arvioi professori Dawkinsin käsitystä logiikan, epistemologian ja tieteenfilosofian kannalta.

4. Vertaile ihmis- ja luontokeskeistä ympäristöetiikkaa.

5. Professori Amartya Sen sai Nobelin palkinnon taloustieteessä vuonna 1998. Hänen suurin saavutuksensa liittyy keskusteluun köyhyydestä. Hän on sanonut, että jotkin nälänhädät eivät ole niinkään seurausta ruoan vähyydestä kuin eräästä yksinkertaisesta taloudellisesta syystä. "Nälänhätä voi syntyä, vaikka ruokaa on saatavilla runsaasti, jos ihmiset eivät voi ostaa ruokaa rahan puutteen vuoksi", hän sanoo. Arvioi yhteiskuntafilosofisesti hyvinvoinnin jakautumista. Millä perustein voi sanoa hyvinvoinnin jakautuvan oikeudenmukaisesti?

+6. Mikä on filosofisen keskustelun ja tutkimuksen luonne? Vertaile eri käsityksiä ja esittele niitä kriittisesti.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix