www.nettilukio.fi

Psykologian tehtävät - kevät 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 3. 1998 REAALIKOE


1. Kuinka behaviorismi on vaikuttanut psykologian kehitykseen?

2. Puheen kehitys kouluikään mennessä

3. Tiedon merkitys asenteiden muuttumisessa. Anna arkielämään liittyviä esimerkkejä.

4. Asiantuntijat ja aloittelijat tiedon käsittelijöinä

5. Aivojen toiminnalliset muutokset vanhuudessa: minkälaisia ongelmia nämä
muutokset tuottavat käytännössä?

6. Tunteiden säätely osana yksilön psykologista elämänhallintaa

7. Projektiiviset testit: mihin niiden käyttö perustuu ja minkälaista tietoa ne tarjoavat
persoonallisuudesta?

8. Millä tavalla tutkisit niitä mielikuvia, joita suomalaisilla aikuisilla on psykologeista?
Kerro, miten kontrolloisit koe- henkilöiden psykologian tuntemuksen vaikutukset
tuloksiin.

9. Miten psykologista tietoa voidaan soveltaa työelämässä?

+10. Miten aikuinen säilyttää psykologisen itsenäisyytensä?

Tietoa pisteytyksestä löytyy esim. oppimiskeskuksen sivuilta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99