www.nettilukio.fi

Filosofian tehtävät - kevät 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 3. 1998 REAALIKOE


1. On sanottu: "Teon moraalisen hyvyyden ja pahuuden ratkaisee teon tarkoitus." Arvioi tuon käsitteen paikkansapitävyyttä.

2. Mitä filosofinen metafysiikka on, ja mitä tietoa se voi meille antaa?

3. Tarkastele Leibnizin (1646 - 1716) käsitettä "paras mahdollinen maailma" filosofisen optimismin näkökulmasta.

4. Analysoi väitettä "tämä tapahtui sattumalta".

5. Vastaasi tulee henkilö, joka sanoo: "Se mitä nyt sanon on valetta." Valehteleeko hän vai puhuuko hän totta? Millainen pulmatilanne tästä syntyy?

+6. Lukion opetussuunnitelman perusteissa (1994) sanotaan lukion arvoperustasta: "Arvoperustan täsmentämisessä keskeistä on eettinen pohdinta. Lähtökohdan arvopohdinnoille antavat sellaiset kulttuurimme perusarvot kuin hyvyys, totuus ja kauneus sekä kristillinen lähimmäisenrakkaus. Nykymaailman arvojen ainekset nousevat erityisesti ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Ihmisten välinen tasa-arvo, sukupuolesta, rodusta, terveydentilasta ja varallisuudesta riippumatta voidaan ottaa yhdeksi lähtökohdaksi, samoin elämän säilyttäminen maapallolla kaikessa monimuotoisuudessaan."

Missä kohdin antiikin filosofian vaikutus näkyy yllä olevassa tekstissä? Pohdi antiikin filosofian merkitystä nyky-Suomen kulttuuriperinteelle.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99