www.nettilukio.fi

Psykologian tehtävät - kevät 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1997 REAALIKOE


1. Esittele vertaillen kaksi psykologian ihmiskuvaa.

2. Leikit osana lapsen persoonallisuuden kehitystä ja harrastukset osana nuoren persoonallisuuden kehitystä

3. Sosiaalipsykologiassa on tehty lukuisia laboratoriokokeita. Mikä on näiden kokeiden merkitys psykologian tietolähteenä?

4. Miten muistin toimintaa voidaan tehostaa?

5. Uni- ja valvetilan hermostollinen säätely sekä sen vaikutus ihmisen toimintaan

6. Motiivien ristiriidat

7. Persoonallisuuden tutkimus on psykologian keskeinen osa-alue. Tarkastele tämän tutkimuksen merkitystä jollakin seuraavista psykologian sovellusalueista: kasvatuksessa, koulutuksessa tai psykoterapiassa.

8. Kuviossa nähdään muita kiusaavien oppilaiden prosentuaaliset määrät peruskoulun eri luokka-asteilla (otoksessa on poikia 42 390 ja tyttöjä 40 877). Kuinka tulkitset kuvion esittämät tulokset?9. Humanistinen psykologia pitää tärkeänä, että yksilö pyrkii kohtaamaan elämän haasteita sekä kehittymään ihmisenä. Mitä tämä lähtökohta merkitsee lukiolaisen ja nuoren aikuisen elämäntilanteessa?

+10. Psykologiassa on esiintynyt erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka lapsuuden kokemukset vaikuttavat ihmisen myöhempään elämään. Esittele ja arvioi näitä vaihtoehtoisia näkemyksiä.


©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99