www.nettilukio.fi

Filosofian tehtävät - kevät 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 3. 1996 REAALIKOE


1. Selvitä materialismin ja idealismin välisiä eroja filosofiassa.

2. Kreikkalainen filosofi Epikuros (341 - 270) eKr.) kirjoitti: "Kaikki mielihyvä on luonnostaan meille hyvää, mutta jokaista mielihyvää ei ole kuitenkaan valittava; yhtä hyvin jokainen kipu on pahaa, mutta kaikki eivät ole aina luonnostaan vältettäviä." )Epikuroksen kirjeestä Menoeceukselle noin vuodelta 300 eKr.) Onko mielihyvä aina hyvää, onko mielipaha aina pahaa?

3. Sovella Immanuel Kantin (1724 - 1804) etiikan teoriaa urheilun doping-ongelmaan.

4. Ranskalainen filosofi René Descartes (1596 - 1650) kirjoitti: "Parhaiten jaettuna maailmassa on terve järki, sillä jokainen luulee saaneensa siitä niin riittävän osan, etteivät tavallisesti nekään henkilöt, joita kaikissa muissa seikoissa on vaikea tyydyttää, halua että heillä olisi sitä enemmän kuin heillä. (Metodin esitys) Selvitä ns. kartesiolaista menetelmää.

5. Madame M. on erikoistunut ennustamaan hevoskilpailujen voittajia. Hänen menetelmänsä on katsoa asia kristallipallosta. Toistuvasti hänen on onnistunut ilmoittaa kilpailun voittaja etukäteen. Olet aikessa lyödä vetoa seuraavissa hevoskilpailuissa. Pitäisikö sinun noudattaa Madam M:n ennustusta vai käyttää muuta päätöksentekomenetelmää? Pohdi asiaa uskomusten perusteluun liittyvänä filosofisena ongelmana.

+6. Ovatko tietokonevirukset eläviä olentoja?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99