www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - kevät 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 24. 3. 1993 REAALIKOE


Psykologia (kysymykset 4 - 10 ja 11 B)
ja filosofia (kysymykset 1- 3 ja 11 A)


1. Milloin ihminen on vapaa?

2. Vertaile monismia ja dualismia ontologisina ratkaisuina.

3. Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) kirjoitti 1946 esseessään Eksistentialismikin on humanismia: "Ihminen on, ei ainoastaan sellainen miksi hän itsensä käsittää, vaan myös sitä mitä tahtoo olla, sellainen minä hän itseään pitää ollessaan olemassa, sitten kun olemassaoloa kohti syöksyvä laine saavuttaa rannan: ihminen on vain sitä mitä hän itsestään tekee. Tämä on eksistentialismin ensimmäinen periaate."
Selosta Sartren eksistentialismin filosofisia peruskäsityksiä.

4. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ihmiskunnan nykyiset perustarpeet tulee tyydyttää siten, ettei viedä seuraavilta sukupolvilta heidän mahdollisuuttaan tyydyttää perustarpeitaan. Miltä psykologian osa-alueilta tarvitaan tietoa ja miten sitä voidaan käyttää, jotta tavoite saavutetaan?

5. Miten psykologinen tieto auttaa ennakoimaan ja kohtaamaan aikuisiän kehityshaasteita?

6. Kieli ajattelun välineenä

7. Puhetoimintojen hermostollinen säätely

8. Humanistinen persoonallisuusteoria ja sen sovellukset psykoterapiaan

9. Oheisessa kuviossa on Pirjo Ouvinen- Birgerstamin (1984) tutkimustuloksia 10 - 17- vuotiaiden suomalais- ja ruotsalaisnuorten itsearvostuksesta. (Korke pistemäärä ilmaisee myönteistä itsearvostusta.) Mitä kehitystä kuvaavia tietoja ja niiden sovellusmahdollisuuksia sisältyy näihin tuloksiin?10. Kuinka taloudellinen lama vaikuttaa yksilöiden psyykkiseen hyvinvointiin? Pohdi, mihin psykologisiin mekanismeihin tämä vaikutus perustuu.

+11. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Julkiset terveydenhoitopalvelut ovat olleet Suomessa lähes maksuttomia. Pohdi terveydenhoitopalveluiden tuloa maksullisiksi etiikan kannalta.

B) Ihmiset eroavat suuresti toisistaan esimerkiksi oppimistyylien, ongelmanratkaisutapojen, ongelmatilanteiden hallintakeinojen ja puolustusmekanismien suhteen. Mistä eri tekijöistä nämä yksilölliset erot aiheutuvat?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99