www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - kevät 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 3. 1992 REAALIKOE


Psykologia (kysymykset 4 - 10 ja 11 b)
ja filosofia (kysymykset 1- 3 ja 11 a)


1. Mitä tarkoitetaan käsitteellä moraalinen kriisi?

2. Esittele erilaisia käsityksiä ulkomaailman, siis kokemuksistamme riippumattoman todellisuuden olemassaolosta.

3. Epiktetos (n. 60 - 100) kirjoitti:

"Älä vaadi, että asiat tapahtuvat niinkuin sinä toivot, vaan toivo niiden tapahtuvan niinkuin ne tapahtuvat. Silloin elämässäsi vallitsee rauha."

Mitä Epiktetos tällä tarkoitti?

4. Ihminen psykofyysisenä olentona

5. Monet lapset maailmassa kasvavat sodan ja terrorin varjossa. Mitä esteitä nämä olosuhteet asettavat suotuisalle kehitykselle?

6. Kuinka ongelmanratkaisukokeilla tutkitaan ajattelua?

7. Kuvaa niitä toimintahäiriöitä, joita voi esiintyä aivokuoren otsalohkojen vaurioituessa.

8. Mitä psykologisilta testeiltä edellytetään ja miten näitä vaatimuksia pyritään täyttämään?

9. Kaksi- ja monikielisyys yleistyvät Euroopassa. Osa tutkimuksista viittaa siihen, että monikielisyys johtaa kielellisten järjestelmien parempaan ymmärtämiseen ja joustavampiin ajattelutoimintoihin. Miten tutkisit kuinka kaksikielisyys vaikuttaa kognitiiviseen kehitykseen?

10. Miten psykologista tietoa voi soveltaa elämäntilanteiden hallintaan? Tarkastele asiaa esimerkkejä käyttäen. Mitä mahdollisia rajoituksia näet näissä sovelluksissa?

+11. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)

a) Nykyisin tutkitaan paljon tekoälyn luonnetta, rajoja ja mahdollisuutta. Vertaile ihmisen ja koneen mahdollisuutta. Vertaile ihmisen ja koneen ajattelukykyä.

b) Minän puolustusmekanismit

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99