www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - kevät 1990


YLIOPPILASTUTKINTO 21. 3. 1990 REAALIKOE


1. Ideologian muodostuminen ja yhteiskunnalliset seuraamukset

2. Mitä tarkoitetaan tieteen paradigmoilla ja miten ne kehittyvät?

3. Tahdonvapaus filosofian tutkimuskohteena

4. Koe psykologian tutkimusmenetelmänä

5. Sosiaaliset suhteet kehitystekijöinä peruskoulun aikana

6. Havaintotoimintojen valikoivuus

7. Muistin hermostollinen perusta

8. Persoonallisuuden piirteiden yhteydet käyttäytymiseen

9. Stressi ja sen hallintakeinot

10. Miten tutkisit lukiolaisten opiskelun syväsuuntautuneisuuden astetta?

+11. Kulttuurin psykologinen merkitys

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99