www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - kevät 1989


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 3. 1989 REAALIKOE


1. Miten filosofia eroaa muista tieteen aloista?

2. Fenomenologia filosofian suuntauksena

3. Yhdeksänvuotiaalla koululaisella on oppimisvaikeuksia. Miltä psykologian osa-alueilta tarvitset tietoja voidaksesi ymmärtää hänen vaikeuksiensa syitä?

4. Nuoruusiän identiteettikriisi

5. Mihin ihminen tarvitsee kestoltaan erilaisia muisteja?

6. Tunnetilojen hermostollinen säätely

7. Testit persoonallisuuden tutkimuksessa

8. Mitä psykologisia syitä on esitettävissä sille, että monet nuoret jättävät äänestämättä vaaleissa?

9. Eräässä kokeessa annettiin seuraava tehtävä: Minkä säännön mukaan numerot 8 2 3 6 4 7 5 9 1 on asetettu peräkkäin? Noin 10 % koehenkilöistä keksi ratkaisun (aakkosjärjestys). Kun toista ryhmää kehotettiin yrittämään sitkeästi ja luottamaan itseensä, "koska tämän ongelman ratkaisu ei edellytä poikkeuksellista lahjakkuutta tai älykkyyttä", ratkaisseiden osuus oli 30 %. (Nieminen 1988.) Mitä tuloksista voidaan päätellä?

+10. Pelot ja niiden hallintakeinot eri ikävaiheissa

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99