www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - kevät 1988


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 3. 1988 REAALIKOE


1. Miten filosofinen ajattelu eroaa arkiajattelusta?

2. Millaisiin kysymyksiin metafysiikka hakee vastauksia?

3. Ehdollistuminen oppimisen muotona

4. Ryhmäkoheesion edellytykset

5. Inhimillisen ongelmanratkaisun tutkimustapoja ja -tuloksia

6. Mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: biopalaute, GSR, MBD, habituaatio, assosiaatioalue ja orientaatiorefleksi?

7. Vertaile älykkyysosamäärän ja faktoritesteillä saadun lahjakkuusprofiilin käyttöä älykkyystutkimuksessa.

8. Koulun aloitusikää on ehdotettu alennettavaksi kuuteen vuoteen. Ota ehdotukseen kantaa ja perustele kannanottosi.

9. Nuorison perusarvoja halutaan tutkia postikyselyllä. Mitä virhelähteitä tällaiseen tutkimukseen saattaa sisältyä?

+10. Ilkivalta yksilö- ja ryhmäpsykologisena ilmiönä

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99