www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - kevät 1987


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 3. 1987 REAALIKOE


1. Ammattietiikka

2. Eksistentialismi filosofian aatevirtauksena

3. Mitä psykologia on, ja miten se eroaa muista tieteistä?

4. Samastuminen kehitystekijänä

5. Liikennetapahtumien havaitseminen

6. Motiivien homeostaattinen säätely

7. Psykoosien taustatekijät

8. Mistä syistä vieraan kielen oppiminen voi olla vaikeaa?

9. Ryhmä koehenkilöitä opettelee 12 nimen listaa. Nimien esittämisen jälkeen ne palautetaan vapaassa järjestyksessä. Nimet ja niiden palautusyritys toistetaan kolme kertaa. Esitä koetuloksista piirros, joka kuvaa kunkin nimen muistamista eri palautuskerroilla. Oikeita vastauksia on ensimmäisellä palautuskerralla keskimäärin 60%, toisella 80% ja kolmannella 90%. Nimen paikka sarjassa vaikuttaa tuloksiin samalla tavalla kuin vastaavissa kokeissa yleensä.

+ 10. Mitä mahdollisuuksia on soveltaa ajattelun tutkimuksen tuloksia kouluopetukseen?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99