www.nettilukio.fi

Psykologian ja filosofian tehtävät - kevät 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1986 REAALIKOE


1. Tahdonvapaus filosofian tutkimuskohteena

2. Pragmaattinen totuusteoria

3. Vertaile behavioristista suuntausta johonkin muuhun suuntaukseen oppimisen tutkimuksessa

4. Kouluhallituksen teettämässä tutkimuksessa (Kari & Sauvala, 1980) kysyttiin koululaisilta, kuinka hyvin he arvioivat koulun kasvatustavoitteiden toteutuneen. Viereisessä kuviossa on neljän tavoitteen osalta niiden vastausten osuudet, joissa tavoitteiden oli arvioitu toteutuneen hyvin. Vaaka-akselin luvut 4. - 9. viittaavat peruskoulun luokkatasoihin 20 ja luvut I - III lukioluokkiin. Mitä kehityspsykologisia ilmiöitä kuviosta on nähtävissä?5. Ihmisen muistijärjestelmän rakenteen ja toiminnan pääpiirteet

6. RAS

7. Minä (ego) persoonallisuuden osana

8. Esittele vertaillen kaksi psykoterapian suuntausta ja arvioi niiden käyttökelpoisuuutta esiintymispelon lievittämisessä

9. Peruskoulun ohjelmaan kuuluu viikon jakso tutustumista käytännön työelämään. Miten tutkisit jakson vaikutuksia myöhempään ammantinvalintaan?

+ 10. Lahjakkuuden kehitys ja sen edistäminen kasvatustoimin

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99