YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      19.3.2003
REAALIKOE

IV FILOSOFIA

  1. Immanuel Kantin (1724-1804) kategorinen imperatiivi etiikassa
  2. Esittele filosofisia totuusteorioita ja vertaa niitä toisiinsa.
  3. Karl Popper (1902-1994) syyttää Platonin Valtio-dialogissa esittämää ihannevaltiomallia totalitarismista. Pohdi tällaisen syytöksen oikeutusta.

  4. Tieteellisen tiedon luonne luonnontieteissä ja ihmistieteissä
  5. Jako-oikeudenmukaisuuteen eli distributiiviseen oikeudenmukaisuuteen yhteiskunnassa liittyy usein priorisointiongelmia. Paikkakunnalla esimerkiksi on tarvetta urheilukentän katsomon kattamiseen samaan aikaan kun vanhustenhoito kärsii rahapulasta. Voiko perustellusti sanoa, että rahat on suunnattava vanhustenhoitoon? Pohdi tällaisia ongelmia jonkin filosofisen oikeudenmukaisuusnäkemyksen mukaisesti.

+6."Rikosoikeudellisessa ajattelussa on kuitenkin viime aikoina otettu vakavasti esille kysymys, onko rikoksen ja rangaistuksen perinteinen kytkentä aiheellista ja onko eettisesti hyväksyttävää valtion toimenpitein tahallisesti aiheuttaa kärsimystä." (Kaarlo Helasvuo kirjassa Humanistin maailmanetiikka, 1997)

Millaisin perustein rangaistuksia voidaan pitää oikeutettuina? Jos rangaistuksia ei voida oikeuttaa, mitä asetettaisiin niiden tilalle?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix