YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      13.3.2002
REAALIKOE

V PSYKOLOGIA

  1. Psykologia vakiinnutti tieteellisen asemansa 1900-luvun alussa. Esitä psykologian 1900-luvun historia pääpiirteissään.
  2. Vertaile neli- ja seitsenvuotiaiden kognitiivisia taitoja.
  3. Ihmistä on luonnehdittu sosiaaliseksi olennoksi. Arvioi tätä näkemystä ja etsi esimerkkejä väitteen puolesta ja sitä vastaan.
  4. Kuvaa jokin kognitiivisen psykologian koe ja selosta, miten sen tulos voidaan varmentaa jollakin kontrollikokeella.
  5. Aivojen puhealueet ja niiden häiriöiden vaikutus kielelliseen ilmaisuun
  6. Kuvaa yksilöitä, joiden perusturvallisuus on järkkynyt latenssi-iässä tai nuoruusiässä tai molemmissa.
  7. Seksuaalisuuden rooli persoonallisuuden kehityksessä
  8. Miten tutkisit lukiolaisten syömishäiriöitä?
  9. Minkälaisia psykologisia ongelmia euroon siirtyminen on aiheuttanut erilaisille ihmisryhmille (esim. lapsille ja vanhuksille)?

+10. Itsetunnon kehitys lapsuudesta aikuisuuteen. Tarkastele itsetunnon muutoksia eri ikäkausina.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix