YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      13.3.2002
REAALIKOE

IV FILOSOFIA

  1. Onnellisuus etiikan päämääränä
  2. Teleologinen selittäminen uuden ajan tieteessä
  3. Miten etiikan teoriassa perustellaan moraalinormien sitovuutta ja velvoittavuutta?
  4. Alla oleva sarjakuva käsittelee kielen ja ajattelun suhdetta. Selvitä siinä esitettyä päättelyä, sen rakennetta ja pätevyyttä.

  5. Mikä on filosofinen dilemma? Esitä esimerkki dilemmasta ja selvitä sen avulla, mistä dilemmassa on kysymys.

+6. Eri kansalaisryhmät ovat arvostelleet globalisaatiota siitä, että se sivuuttaa luonnonarvot ja kehitysmaiden oikeudet. Jotkut ryhmät ovat mielenosoituksissa käyttäneet väkivaltaa valtion edustajia - poliiseja - vastaan. Urho Kekkonen kirjoitti vuonna 1934: "Milloin valtiossa esiintyy toimintaa, joka julistaa päämääräkseen demokratian tuhoamisen ja 'järjestelmän' so. voimassaolevan valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen kukistamisen, silloin demokratian tulee siekailematta ja päättäväisesti pakkokeinoillaan estää tuollainen valtionvastainen toiminta, mikäli se uhkaa koitua demokratialle vaaraksi" (Demokratian itsepuolustus). Pohdi filosofisesti globalisaation puolustajien ja vastustajien perusteita sekä sitä, mitä eettisiä ongelmia sisältyy väkivaltaisiin mielenosoituksiin ja niiden tukahduttamiseen.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix