www.nettilukio.fi

Psykologian kysymykset - kevät 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 3. 2001 REAALIKOE PSYKOLOGIA


1. Lukioaikana opiskelutaidot kehittyvät. Arvioi, miten psykologinen tieto on vaikuttanut omien opiskelutaitojesi kehittymiseen.

2. Varhaisaikuisuus ajoittuu nuoruusiän ja noin 30. ikävuoden väliin. Miten tämän vaiheen kehitystehtävät muokkaavat yksilön persoonallisuutta?

3. Samastumisen merkitys yksilön sosiaalisessa kehityksessä

4. Mitkä tekijät vaikuttavat muistin luotettavuuteen?

5. Yhdysvaltain presidentti George Bush julisti 1990-luvun aivojen vuosikymmeneksi. Aivotutkimus onkin tieteidenvälinen ala, joka tuottaa jatkuvasti psykologiaa muuttavia koetuloksia. Minkälaiset neuropsykologiset ongelmat vaikeuttavat lukemaan oppimista?

6. Roomalainen runoilija Gaius Valerius Catullus (n. 84-34 eKr.) kuvasi omien tunteidensa ristiriitoja seuraavasti (suom. Teivas Oksala):

"Vihaan ja rakastan. Miksi niin teen, kysyt varmaan.
En tiedä, mutta tunnen, että niin tapahtuu, ja se piinaa minua."


Minkälaisia vaikeuksia tunteiden ristiriidat tuottavat arkielämässä?

7. Miten voidaan ennalta ehkäistä mielenterveyden ongelmia?

8. Miten tulkitset kuvion?Verbaalisten ja ei-verbaalisten ahdistusreaktioiden määrät 4-12-vuotiailla lapsilla, jotka olivat sairaalassa ja odottivat kitarisaleikkaukseen menoa. A-ryhmä näki filmin, jossa samanikäiselle lapselle tehtiin vastaava leikkaus. B-ryhmä puolestaan näki filmin, jossa samanikäinen lapsi oli kalastusretkellä. (Melamed & Siegel, 1975)

9. Miten psykologista testaamista voidaan hyödyntää työhönotossa?

+l0. Koulukiusaaminen yksilö- ja ryhmäpsykologisena ilmiönä

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix