www.nettilukio.fi

Psykologian kysymykset - kevät 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 3. 2000 REAALIKOE PSYKOLOGIA


1. Tutkimusmenetelmien merkitys psykologian eri suuntauksissa

2. Isovanhempien merkitys lastenlasten kasvattajina

3. Konformistisuus on myöntyvyyttä enemmistön mielipiteeseen. Tarkastele muotia tai normeja tästä näkökulmasta.

4. Mitkä tekijät helpottavat ja mitkä vaikeuttavat ongelmanratkaisua?

5. Millä tavoin varhainen ärsykeriisto (sensorinen deprivaatio) vaikuttaa hermoverkkojen jäsentymiseen?

6. Motiivien kehitys kouluvuosina

7. Narsismi ja sen merkitys persoonallisuuden kehityksessä

8. Minkälaisia päätelmiä voidaan tehdä oheisista tuloksista?9. Kuinka psykologinen ajattelu poikkeaa arkiajattelusta?

+10. Määrittele kognitiivinen psykologia ja esittele sen sovelluksia psykologian eri alueilla.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix