www.nettilukio.fi

Filosofian kysymykset - kevät 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 3. 2000 REAALIKOE FILOSOFIA


1. Tarkastele eettisen relativismin vahvuuksia ja heikkouksia.

2. Millaista a priori -tietoa ihmisellä on? Millaista a posteriori -tietoa ihmisellä on? Mitä vaikeuksia filosofit ovat osoittaneet tähän jaotteluun sisältyvän?

3. Sanotaan, että valta turmelee ja että absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Millä tavalla valta oikeutetaan, vai voiko valtaa oikeuttaa lainkaan? Tarkastele kysymystä myös jonkin filosofisen valtateorian näkökulmasta.

4. Selvitä Platonin ideaoppia ratkaisuna yleiskäsitteiden luonteen ongelmaan.

5. Analogia argumentin muotona

+6. Turun yliopiston entinen kansleri Kaarlo Hartiala sanoi syntymäpäivähaastattelussaan (Turun Sanomat 11.10.1999): "Huippu-urheilu on vaipunut syvälle rappion suohon. Rahan valta on urheilun johtotähti. Leikinomaisuus on kadonnut urheilusta jo aikoja sitten." Tarkastele urheilun arvoja ja ihanteita ja niiden oikeutusta filosofisena kysymyksenä.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix