www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 9. 1999 REAALIKOE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.


1. Hindulaisuuden asema intialaisessa kulttuurissa

2. Uuden testamentin evankeliumien merkitys

3. Miksi a) Augustinus, b) Franciscus Assisilainen ja c) Jean Calvin ovat jääneet pysyvästi kirkon historiaan?

4. Arvioi isänmaallisuutta kristinuskon näkökulmasta.

5. Esittele perustellen kolme mielestäsi tärkeintä Suomen luterilaisen kirkon työmuotoa.

6. Alla oleva mainoskuva on muunnelma Michelangelon teoksesta Luominen. Monet kristinuskon keskeiset tapahtumat ja opetukset ovat eurooppalaisessa kuvataiteessa osa kulttuuriperintöä. Nykyaikainen mainonta ja markkinointi saattavat hyödyntää tätä perintöä sangen vapaasti. Miten kuva liittyy alkuperäisen taideteoksen perusajatukseen, ja miten se muuttaa sitä?


7. Millä perusteilla uskonnot pitävät jotakin henkilöä, tapahtumaa tai asiaa pyhänä?

8. Eri aikoina on esitetty vaatimuksia, että joitakin kristinuskon opinkohtia pitäisi muuttaa kulloiseenkin maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen sopiviksi. Pohdi tälläisten vaatimusten vaikutuksia.

9. Kirkkojen maailmanneuvosto on ehdottanut vuoden 2000 viettämistä riemuvuotena siten, että rikkaat teollisuusmaat antaisivat kehitysmaiden velat anteeksi. Arvioi suunnitelmaa kristillisen perinteen ja etiikan kannalta.

+10. Ruoka ja ravinto uskonnollisena ja moraalikysymyksenä

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix