www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 9. 1998 REAALIKOE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.


1. Islam yhteiskuntaelämän mallina

2. Mitä ongelmia sisältyy siihen, jos Raamattua käytetään luonnontieteellisenä oppikirjana?

3. Oheisessa kuvassa on 800-luvulla perustetun luostarin rekonstruktio: 1. kirkko, 2. makuuhuoneet, 3. refektorium eli ruokasali, 4. tallit, 5. keittiö, 6. leipomo, 7. työpajat ja 8. vierasmaja. Lisäksi luostarissa oli usein pylvässali kokoontumista varten, ristikäytävä, kirjasto, sairaala, mylly, panimo jne. Mitä ulospäin suuntautuvia toimintoja luostareissa harjoitettiin? Mikä merkitys luostareille oli keskiajan yhteiskunnassa?


4. Mitä kristinusko opettaa yhteiskunnallisten lakien ja omantunnon suhteesta?

5. Uususkonnollisten liikkeiden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa

6. Vertaile Jeesus Nasaretilaisen ja apostoli Paavalin merkitystä kristinuskon synnylle.

7. Sielunhoito kirkon työmuotona

8. Mitä eettisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia liittyy ihmisen kloonaamiseen?

9. Seuraavassa on alleviivattu kolme sellaista Nikaian uskontunnustuksen kohtaa, joista kirkon historiassa on kiistelty. Valitse yksi näistä ja esittele kiistan sisältöä ja seurauksia.

NIKAIAN USKONTUNNUSTUS


Me uskomme Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan, ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.
Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta
ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yleisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevaa maailman elämää.

+10. Millä eri tavoilla uskonnot selittävät maailmassa olevan pahan?

Tietoa pisteytyksestä löytyy esim. Oppimiskeskuksen sivuilta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix