www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 20.9.1995 REAALI


l. "Epeiumalat monet tesse/
muinen palueltin caucan ia lesse.
Neite cumarsit Hemelaiset/
seke Miehet ette Naiset
Tapio/Metzest Pydhyxet soi/
ia Achti/wedhest Caloia toi."

(Mikael Agricolan Psalttarin v. 1551 esipuheesta)

Epäjumalia monia täällä
muinoin palveltiin kaukana ja lähellä.
Näitä kumarsivat hämäläiset,
sekä miehet että naiset.
Tapio metsästä saaliit soi,
ja Ahti vedestä kaloja toi.

(Tulkinta nykysuomelle)

Millainen käsitys jumaluudesta sisältyi suomalaisten muinaisuskoon?

2. Vanhan testamentin opetus kärsimyksen syystä ja tarkoituksesta ihmiselämässä

3. Jeesus Nasaretilainen uskon ja tiedon kohteena

4. Millaisia poliittisia seurauksia oli Saksan ja Sveitsin uskonpuhdistuksella 1500- ja 1600-luvulla?

5. Mitä kristilliset kirkot opettavat ihmisen seksuaalisuudesta?

6. Arvioi, miten sukupuolten välinen tasa-arvoisuus on toteutunut Suomen kirkoissa.

7. Uskonnon ja ortodoksisen kirkon asema 1900-luvun Venäjällä

+8.
"Euroopan yhdentymispyrkimykset eivät voi olla vaikuttamatta kirkkojen välisen kanssakäymisen kehitykseen...Yhdentymisprosessissa kirkkojen tehtävänä on vuoropuhelu ja kritiikki... Kritiikin päämääränä tulee olla ovien avaaminen dialogille eri tahojen välillä. Dialogin teemoina voivat olla esimerkiksi ihmisoikeudet, tasa-arvo ja hyvinvoinnin jakautuminen Euroopassa. Yhdentymisprosessi vaatii kirkoilta dialogia myös muiden uskontojen edustajien kanssa...
Euroopan protestanttisten kirkkojen osalta voidaan todeta, että ne ovat kautta aikojen suuntautuneet korostetun kansallisesti. Tämä on ehkä suurin ero roomalaiskatolisen kirkon ja protestanttisten kirkkojen välillä integraation näkökulmasta. Toisaalta on hyvä muistaa, että ekumeenisuuden ja globaalisuuden korostaminen on tullut protestanttisten kirkkojen elämään voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeen.
Pohjoismaiden kirkkojen osalta voidaan todeta, että niiden tulisi pohtia yhdessä, kuinka ne voivat säilyttää ja vahvistaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta, rauhaa ja stabiliteettia eli niitä arvoja, joita Pohjoismaissa pidetään luovuttamattomina. Nämä arvot ovat sellaisia, joita Pohjoismaat voisivat korostaa ja tuoda esiin myös EU:ssa...
Pohjoismaiden kirkkojen, etenkin luterilaisten kansankirkkojen, tulee varoittaa liiallisesta kirkon ja kansan tai luterilaisuuden ja kansallisuuden toisiinsa samaistamisesta. Kansankirkoista ei saa tulla etnisten, kielellisten ja kulttuuriryhmien reservaatti."

(Lähde: Matti Peiponen, Euroopan unioniin liittyviä eettisiä näkökohtia, 1994)

Pohdi tekstikatkelman perusteella, miten kirkot voisivat käytännössä toteuttaa vastuutaan yhdentyvässä Euroopassa.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99