www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 14.9.94 REAALI


l. Mitä tarkoitetaan uskonnon maallistumisella, ja millaiset tekijät voivat sitä aiheuttaa? Valitse esimerkit kahden maailmanuskonnon piiristä.

2. Uuden testamentin opetus lopun ajoista.

3. Pohdi perinteisen luterilaisen esivaltakäsityksen merkitystä nykyaikaisessa valtiossa.

4. Mitä kristillisessä perinteessä tarkoitetaan puheella "salatusta Jumalasta"?

5. Mitä ymmärretään tieteisuskolla (skientismillä) ja millaisia ilmenemismuotoja se on saanut Euroopassa 1800-ja 1900-luvulla?

6. Lapset Jeesuksen opetuksessa ja kirkon työn kohderyhmänä

7. Vertaa toisiinsa ortodoksista ja katolista kulttia.

+8. Millaisia muotoja uskonnon ja nationalismin välinen yhteys on saanut Euroopassa 1800-luvulta lähtien?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99