www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 15.9.93 REAALI


l. Uskontojen merkitys japanilaisessa kulttuurissa

2. Millaisen ihmisyyden mallin apostoli Paavali esittää kirjeissään?

3. Millä tavoin katolinen kirkko on reagoinut Latinalaisen Amerikan sosiaalisiin ongelmiin?

4. Millä perusteella voidaan katsoa, että vastuumme ympäristöstä on myös uskonnollinen kysymys?

5. Raamatun vaikutus suomen kielen kehitykseen

6. Luonnehdi puhdasoppisuuden ajan kirkollista paikalliskulttuuria Suomessa. Millaisia velvoitteita ihmisille asetettiin ja miten niiden noudattamista valvottiin?

7. Miksi Luther hyväksyi ainoastaan Raamatun hengellisen arvovallan?

+8. Nykyinen uskonnollinen ja kirkollinen tilanne Yhdysvalloissa.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99