www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 16.9.92 REAALI


l. Kungfutse opetti: "Kun en vielä tunne elämääkään, kuinka sitten tietäisin kuolemasta?" Miten tässä lauseessa kuvastuu kungfutselaisuuden käsitys elämisen taidosta ja kuolemasta?

2. Uusi testamentti ei anna yhtenäistä kuvaa Jeesuksen elämästä. Ainoa yhtenäinen jakso on Jeesuksen kärsimyshistoria. Mitä tapahtumia tähän jaksoon sisältyy?

3. Miten teollistuminen on vaikuttanut kirkkojen elämään?

4. "Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ´Älä tapa.´ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion.--" (Jeesuksen sanat Vuorisaarnasta, Matt. 5:21-22). Mitä Vuorisaarna kertoo Jeesuksen asenteesta Mooseksen lakiin?

5. Millä perusteilla Suomen kansallista kulttuuriperintöä voidaan luonnehtia kristilliseksi?

6. Katolisen kirkon reformiliike ja vastauskonpuhdistus 1500-luvulla.

7. Mitä kristillisessä perinteessä tarkoitetaan Jumalan ilmoituksella?

+8. Saksalainen Ph. J. Spener julkaisi vuonna 1675 kuuluisan ohjelmakirjoituksensa Pia desideria (Hurskaita toivomuksia). Mitä kirkon uudistamisen periaatteita tämä kirjoitus sisältää, ja millaisia vaikutuksia sillä oli?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99