www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 9. 1986 REAALI


l. Juutalaisuuden jumalakäsitys ja pyhät kirjat

2. Miten evankeliumit ovat syntyneet?

3.Vaihtoehtoisesti a) tai b)

a) Nykyajan lähetystyön perusteet ja tavoitteet
b) Reforrmoidun kirkon synty ja luonne

4. Luterilaisen etiikan perusluonne

5. Kansanopetus puhdasoppisuuden aikana Suomessa

6. Vanhan testamentin viisauskirjallisuus

7. Mitä Jeesuksen opetus Jumalan valtakunnasta tarkoittaa?

+8. Miten uskonnonvapaus on kehittynyt 1500-luvun alusta nykypäiviin?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99