YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      17.9.2003
REAALIKOE

I EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.

 1. Pyhiinvaellus islamilaisuudessa
 2. Anglikaaninen kirkko Englannin valtionkirkkona
 3. Uuden testamentin kirjakokoelman synty
 4. Eutanasia kristillisestä näkökulmasta
 5. Kirkon ja valtion suhteet nyky-Suomessa
 6. Miten luonnonsuojelua voi perustella Raamatulla ja kristinuskon sanomalla?
 7. Kristinuskon vaikutus kulttuuriin. Valitse tarkasteltavaksi yksi kulttuurin osa-alue.
 8. Miten alla olevat teokset tulkitsevat Kristusta ja kristillistä uskoa?


  Ristiltäotto. Pronssinen korkokuva S. Zenon kirkon pääovesta Veronasta varhaiselta 1100-luvulta. Lähde: E. Norman, The House of God, 1990

  Ristiinnaulitseminen. Matthias Grünewaldin maalaus 1512-1516. Lähde: Die Bibel in der Kunst. Die Renaissance, 1996

 9. Kahden samaa sukupuolta olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön parisuhde voidaan rekisteröidä siten kuin tässä laissa säädetään.
  - -
  Parisuhteen rekisteröi siviilivihkimisen toimittamiseen oikeutettu viranomainen.
  - -
  Parisuhteen rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset kuin avioliiton solmimisella, jollei toisin säädetä.

  Laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950

  Pohdi kristillisen avioliittokäsityksen ja parisuhdelain välistä suhdetta.

+10. Uskonnon ja politiikan vuorovaikutuksella voi olla myönteisiä ja kielteisiä seurauksia. Tarkastele aihetta eri uskonnoista ja eri aikakausilta otettujen esimerkkien valossa.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix