YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      18.9.2002
REAALIKOE

I EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.

 1. Kaikissa uskonnoissa on erilaisia riittejä. Miten näitä riittejä voidaan ryhmitellä? Pohdi myös, mikä on riittien merkitys.
 2. Miksi kristinusko levisi nopeasti Rooman valtakunnassa?
 3. Aristoteles väittää, että ihmisen elämän päämääränä on onnellisuus. Pohdi kristinuskon näkökulmasta väitteen sisältöä ja merkitystä.
 4. Esittele Vanhan testamentin psalmien sisältöä ja niiden käyttöä juutalaisuudessa ja kristinuskossa.
 5. Ortodoksisen kirkon asema ja merkitys Suomessa
 6. Laadi tietokirjaan tarkoitettu lyhyt artikkeli, jossa pohdit, mitkä uskontoon liittyvät piirteet voivat johtaa kulttuurisesti ja historiallisesti merkittävien kohteiden tuhoamiseen. Artikkelisi kuvituksena tulee olemaan kuva Taleban-sissien hajottamasta Buddhan patsaasta.

 7. Mikael Agricola kirjoitti rukouskirjansa esipuheessa:

  Kyllä se kuulee suomen kielen,
  joka ymmärtää kaikkien mielen.

  Mitä tämä tarkoittaa, ja mitä se kertoo Agricolan elämäntyöstä?

 8. Kasteen raamatullinen perusta
 9. Maailman eri uskonnot pyrkivät vuoropuheluun keskenään. Mitä sellaisia yhteisiä piirteitä eri uskonnoissa on, jotka edistävät tätä vuoropuhelua?

+10. Mielipiteenvapaus on yksi perusoikeuksista. Millaisia eettisiä ongelmia sen ilmaisemisesta on aiheutunut ja saattaa aiheutua?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix