www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 9. 2001 REAALIKOE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.


1. Islam ja Eurooppa toisen maailmansodan jälkeen

2. Pohdi, miten Raamatun erilaisia tekstejä voidaan tulkita alla kuvatun raamattunäkemyksen valossa. Selvitä myös, millaisia vaihtoehtoja tälle raamattunäkemykselle on esitetty.

Raamattu on Jumalan Sana. Jumala on Henkensä vaikutuksesta inspiroinut ne miehet, joiden kautta se on kirjoitettu. - - Raamattu on kaikissa sanoissaan ja osissaan täysin erehtymätön. Jumala on käyttänyt sen kirjoittajia välineinään ilmoittaakseen sanansa ihmisille täsmällisessä kirjallisessa muodossa.


Franz Pieper, Kristillinen dogmatiikka, 1961

3. Kirkkojen asema ja vaikutus Yhdysvalloissa

4. Miten yhteiskunnan ja kirkon vastuu vähäosaisista eroaa nyky-yhteiskunnassa?

5. Uudet kristilliset liikkeet Suomen luterilaisen kirkon sisällä 1960-luvulta lähtien

6. Rippi katolisessa ja luterilaisessa perinteessä

7. Arvioi suomalaisten uskonnollisuutta.

Arviointisi lähtökohtana voit käyttää seuraavia Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemia tutkimustuloksia vuodelta 1999:

- ev.-lut. kirkkoon kuuluu 85,1 % suomalaisista
- jumalanpalveluksiin osallistui viikoittain keskimäärin 3,2 % kirkkoon kuuluvista
- luterilaisen kirkon jäseneksi kastettiin 87,5 % kaikista Suomessa syntyneistä
- luterilaisten kirkollisten vihkimisten osuus kaikista vihkimisistä oli 74 %
- luterilaisen hautaan siunaamisen sai 98,4 % vuonna 1999 kuolleista suomalaisista
- luterilaisen rippikoulun kävi 15-vuotiaiden ikäluokasta 91 %.

8. Vertaile pääsiäisen juhlaperinnettä luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa.

9.


Kuvassa on kolumbialaissyntyisen taiteilijan Fernando Boteron maalaus Presidentin perhe vuodelta 1967. Pohdi eri maista tai eri aikakausilta otettujen esimerkkien valossa, mitä etuja ja haittoja on kirkon ja valtion läheisistä suhteista.

+l0. Jeesus-kuvan kehitys länsimaisessa kulttuurissa

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix