www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - syksy 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 2000 REAALIKOE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.


1. Kärsimyksen ongelma buddhalaisuudessa

2. Uuden testamentin opetus lopun ajoista

3. Varhaisen kristillisen kirkon piirissä syntyi useita toisistaan poikkeavia käsityksiä mm. kirkosta, sakramenteista, kolminaisuusopista ja viroista. Miten kirkko torjui harhaopeiksi määrittelemiään korostuksia?

4. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu." 1. Moos. 1:27-28

Pohdi ihmisen suhdetta luontoon ympäristöetiikan näkökulmasta. Ota pohdintasi lähtökohdaksi oheinen luomiskertomukseen tallennettu näkemys.

5. Pyhän kuvan merkitys idän ja lännen kristillisessä traditiossa


venäläinen Kristus-ikoni 1600-luvun lopulta


espanjalaisen taidemaalarin El Grecon Vapahtaja 1600-luvun alusta

6. Horoskoopit ja ennustukset uskon kohteina

7. Nimenomaan perhe muuttaa kotia. Millaisia tiloja me eri elämänvaiheissa tarvitsemme ja millainen joukko asuu seiniemme sisällä: sinun lapsesi, minun lapseni, meidän lapsemme, koko ajan vai vain viikonloppuisin? Perheen lapsilla voi olla useita "isiä" tai useita "äitejä". Tilanne on aivan toinen kuin entisessä suurperheessä, vaikka niissäkin saattoi toinen pää vasta syntyä, kun toinen pää jo aikuistui. Niina Stenius, Kotiliesi 31.12.1999

Arvioi perinteistä kristillistä ydinperhemallia muuttuvan perhekäsityksen näkökulmasta.

8. Alla on kuva God's Gas -kahvilan (Jumalan huoltoasema) sisältä.

Kuva: Esko Jämsä

Seurakunnat ovat avanneet Helsingin keskustassa yli yön nuoria varten auki olevan kahvilan, jossa on tarjolla runsaasti rockmusiikkia. Esittele rockmusiikin asemaa ja muotoja suomalaisten seurakuntien nuorisotyössä.

9. Arvioi kahden kristillisen tai kristillisperäisen uskonnollisen vähemmistöyhteisön merkitystä suomalaisten uskonnollisuudelle.

+l0. Esittele uskonnollisen fundamentalismin merkitystä poliittisissa selkkauksissa eri aikoina.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix