www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 3. 1999 REAALIKOE EVANKELIS - LUTERILAINEN USKONTO


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.


1. Millä perusteilla uskontoja voidaan ryhmitellä?

2. Jeesus Nasaretilaisen elämänihanteet

3. Lucas Cranach nuorempi on taiteilijan vapaudella sijoittanut samaan kuvaan (noin vuodelta 1548) muun muassa Martin Lutherin, Erasmus Rotterdamilaisen, Ulrich Zwinglin, Jean Calvinin ja Philipp Melanchthonin. Pohdi kyseisten henkilöiden vaikutusta reformaation kehitykseen.


4. Millaisia eettisiä ongelmia liittyy koe-eläinten kasvattamiseen ja käyttöön?

5. Valaise esimerkein, millaista valtaa kirkko käyttää nyky-Suomessa.

6. Sinut on valittu laatimaan esityslista maailmanuskontojen vuoropuhelua edistävään konferenssiin. Esittele perustellen kolme esityslistalle otettavaa asiaa, joista konferenssin olisi syytä keskustella.

7. Pohdi tunteiden merkitystä uskonnon harjoittamisessa.

8. Euroopan unioni (EU) hyväksyi Amsterdamin huippukokouksessa (1997) seuraavan julistuksen:

Euroopan unioni kunnioittaa sitä asemaa, joka kirkoilla ja uskonnollisilla järjestöillä tai yhteisöillä on jäsenvaltioissa kansallisen lainsäädännön mukaan, eikä puutu siihen.
Euroopan unioni kunnioittaa samoin filosofisten ja ei-tunnustuksellisten organisaatioiden asemaa.


Arvioi julistuksen merkitystä uskonnonvapauden toteutumisen sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen aseman kannalta.

9. Selvitä buddhalaisessa perinteessä kasvaneelle vaihto-oppilaalle, mitä kristinuskossa tarkoitetaan pelastuksella.

+10. Musiikin asema, käyttö ja merkitys uskonnossa

Tietoa pisteytyksestä löytyy esim. Oppimiskeskuksen sivuilta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix