www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 18.3.1998 REAALIKOE


Seuraaviin tehtäviin saavat vastata vain ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuessaan valinneet evankelis-luterilaisen uskonnon tehtävät.


1. Uskontotieteen tutkimusala

2. Miten paaviutta on perusteltu eri aikoina

3. Kungfutselaisuuden eettiset opetukset

4. Mitkä eettiset tekijät vaativat lasten hyväksikäytön kieltämistä

5. Ortodoksisen kirkon asema ja julkisuuskuva suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla

6. Kuva esittää Sandro Botticellin maalausta "Nativa mistica" (Mystinen syntymä) vuodelta 1501. Mitä kristillisen perinteen ja opin aineksia kuva sisältää


7. Ohessa on katkelmat babylonialaisen Gilgames-eepoksen ja Raamatun vedenpaisumuskertomuksista.

Utnapistim puhuu:
Koittaissa seitsemännen päivän,

Laskin ulos kyyhkysen,
sen matkalle laitoin.
Kyyhkynen lensi -
mutta palasi kohta:
Lepoaikaa ei ollut,
niin palasi kohta.


Gilgames-eepos 11:145-148.


Sitten hän (Nooa) lähetti luotaan kyyhkysen saadakseen tietää, joko maa oli tullut esiin veden alta, mutta se ei löytänyt jalansijaa, mihin jäädä levähtämään, vaan palasi hänen luokseen arkkiin, sillä vesi peitti yhä koko maan pinnan...

1. Moos. 8:8-9.

Tarkastele vedenpaisumusmyytin aineksia katkelmissa ja pohdi yleisesti myyttien käyttöä ja merkitystä Raamatussa.

8. Miten uskonnon merkitys yksilölle vaihtelee eri ikäkausina?

9. Ohessa on kartta Rooman valtakunnasta ja kristillisistä seurakunnista vuonna 325. Miten yhteiskunnallinen ja maantieteellinen tilanne vaikutti kristinuskon syntyyn ja leviämiseen ennen vuotta 325.+10. Uskonnon ja tieteen suhde

Tietoa pisteytyksestä löytyy esim. Oppimiskeskuksen sivuilta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99