www.nettilukio.fi

Uskonnon kysymykset (ev.lut.) - kevät 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 19.3.97 REAALI


l. Uskonnon ominaispiirteet

2. Ohessa on taulukko maailman uskontotilanteen muutoksista tällä vuosisadalla ja arvio lähivuosikymmenien kehityksestä.

a) Erittele uskontojen kannattajamäärän kehitystä.
b) Mitkä tekijät vaikuttavat uskontojen kannatukseen?

3. Vertaa toisiinsa juutalaisuuden ja kristinuskon suhdetta Vanhaan testamenttiin.

4. Miksi Uuden testamentin evankeliumit eroavat sisällöltään toisistaan.


5.
Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa,
missä onnen kaukorantaan laine liplattaa.
Missä kukat kaunehimmat luo aina loistettaan,
siellä huolet huomisen voi jäädä unholaan.

Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois,
niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois.
Vaan siivetönnä en voi lentää, vanki olen maan,
vaan aatoksin mi kauas entää sinne käydä saan.

(Unto Mononen, Satumaa)

Pohdi Satumaa-tangoa kristillisen toivon näkökulmasta.

6. - - Japanissa käytetään kuoleman määritelmänä yhä ikivanhaa mittaa, sydämen pysähtymistä, minkä takia sydämen, maksan ja useimmiten myös keuhkojen siirto on mahdotonta. Japanin parlamentti ei ole suostunut lakeihin, joissa kuolemaksi määritellään aivotoiminnan lakkaaminen--.

Kaikki elimensiirrot eivät ole kiellettyjä Japanissa. Sarveiskalvon, munuaisten ja luuytimen siirrot sallitaan, koska niissä ei tarvita aivokuollutta luovuttajaa. Japanissa on luovuttajia kuitenkin vähän, koska uskomuksen mukaan vainajan täytyy lähteä ehjänä tuonpuoleiseen.

Tärkeiden elimensiirtojen kielto käytännössä paljastaa laajemman japanilaisen pulman: kuinka sovittaa yhteen teknologia ja ikiaikaiset uskomukset. Elimensiirtojen kannattajat puoltavat lääketiedettä, mutta perinteiden vaalijoiden mukaan tuhannet vuodet Japanin kulttuuria ovat kirurgeja voimakkaampia. Ihmisen täytyy hyväkdyä sellainen elämä ja sellainen kuolema kuin jumala ja luonto antavat--.

(Helsingin Sanomat 28.7.1996)

Pohdi, miten uskonto voi vaikuttaa uusien lääketieteellisten menetelmien käyttämiseen.

7. Paavi Pius XI:n (1922-1939) on kerrottu lausuneen: "Kirkon kannalta on 1800-luvulla kaikkein häpeällisintä, että se menetti työväenluokan". Millainen oli kirkkojen ja työväenluokan välinen suhde 1800-luvulla?

8. Uskonnon asema ja merkitys Yhdysvaltojen politiikassa.

9. Kirkon ja valtion väliset suhteet on ratkaistu Euroopan unionin jäsenvaltioissa eri tavoin. Eräissä on valtionkirkko, toisissa taas kirkko ja valtio ovat erillään toisistaan, ja muutamissa asia on hoidettu kirkon ja valtion välisellä sopimuksella. Tarkastele esimerkkien avulla jäsenvaltioiden erilaisia ratkaisuja.

+10. Uskontojen opetukset ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99